Bæredygtige Byer

I dette tema har vi fokus på byernes vigtige rolle i kampen mod klimaforandringerne. Selvom kun halvdelen af verdens befolkning bor i byerne, så tegner de sig for mere end 75 procent af den globale CO2-udledning. 

Læs mere

Danske kommuners indsats

De fleste danske byer tænker bæredygtighed ind i deres sektorplaner og er derfor til en vis grad bæredygtige. Mange byer har udarbejdet klima- og energiplaner med langsigtede lokale udviklingsmål, og som også er vigtige i forhold til at opnå danske nationale samt globale mål. Læs mere

Internationale Initiativer

PÅ internationalt plan er der bred enighed om, at kommunerne og byerne er vigtige aktører i kampen mod klimaforandringerne og i opnåelse af europæiske og globale mål om bæredygtige energisamfund. Der er taget en del initiativer der blandt andet involverer EU, FN, Londons tidligere borgmester og sågar en vis Hr. Bill Clinton. Læs mere

Vejen til en lokal klima- og energiplan

Her giver vi et overordnet bud på hvordan man kan udvikle en lokal klima- og energiplan, og inddrage unge i processen. Læs mere