Projektpartnere

SMERGY kampagnen er spredt ud over Europa og involverer 11 organisationer i 7 europæiske lande: Tyskland, Østrig, Holland, Belgien, Frankrig, Sverige og Danmark. Den tyske non-profit organsiation Co2online er koordinator på projektet. 

ALE Lyon

Agence Locale de l'Energie de l'Agglomération Lyonnaise (ALE Lyon) er et lokalt energi agentur fra Lyon. Det blev grundlagt i år 2000 med henblik på at implementere tiltag relateret til bl.a. energieffektivitet og bæredygtige energikilder. Organisationen arbejder primært med kampagnearbejde samt rådgivning af borgere, lokale myndigheder og virksomheder. 

Austrian Energy Agency

Den Østrigiske Energistyrelse er det østrigiske nationale center for energibesparelser. Deres fokusområder er Ny teknologi, vedvarende energi og energieffektivitet. Styrelsen fungerer som en uafhængig tænketank der bygger på viden fra implementering af diverse energitiltag og projekter.

Bund Jugend/Young Friends of the Earth

BUNDjugend er den unge uafhængige del af BUND (Friends of the earth Germany), der på nuværende tidspunkt har 58.000 medlemmer. BUNDjugend engagerer børn og unge under 27 år  i verdensomspændende kampagner og projekter rettet mod miljø- og naturbeskyttelse. På nationalt plan arbejder organisationen med kreative løsninger for landbrug, klimabeskyttelse, bæredygtigt forbrug og 100 % vedvarende energi. 

co2online

Den tyske non-profit organization co2online har siden 2003 udviklet kampagner for energieffektivitet og klimabeskyttelse. Organisationens formål er at informere forbrugere på et individuelt niveau om en energieffektiv livsstil og herigennem engagere forbrugerne til at ændre adfærd. 

CORE

Cooperative Entrepreneurship in Rational Energy Use (CORE) er en uafhængig organisation, som er drevet af ingeniørstuderende. CORE fokuserer på tekniske og uddannende projekter, som er direkte forbundet med bæredygtighed og energieffektivitet. Arbejdet udføres ifølge retningslinjerne i en samarbejdende ideologi.

COREN

COREN er en nonprofit organisation, som har været aktive i udviklingen af miljø og bæredygtighed siden 1994. CORENs hovedfokus er, at øge kendskabet til samfundets aktører, at uddanne de kommende generationer, i særdeleshed gennem udvikling af uddannelses-værktøjer samt at udvikle miljøstyringsværktøjer, der er tilpasset de specifikke områder, de arbejder med.

 

Hochschule Fresenius

Fresenius University of Applied Sciences er en af ​​de største og mest anerkendte private uddannelsesinstitutioner i Tyskland. Med sit hovedsæde i Idstein, nær Frankfurt, kan universitetet se tilbage på over 160 års videnskabelig og akademisk ekspertise. Andreas Homburg, som er tilknyttet SMERGY kampagnen, er professor i økonomisk psykologi på HSF. Hans forskningsinteresser omfatter forståelse og regulering af miljømæssig relevant adfærd (f.eks. i forhold til energieffektivitet) i husholdninger, lokalsamfund og organisationer. Derudover er han ekspert i vejledning og evaluering af pro-miljø kampagner.

EC Network

Fra dansk side er SMERGY drevet af EC Network, en uafhængig dansk konsulent-, analyse- og kommunikationsvirksomhed, der blev grundlagt i år 2000. EC Networks mission er at yde et professionelt bidrag til at yde bistand i alle faser af energi- og miljøprojekter. EC Network stræber efter at arbejde procesorienteret, således at der altid bliver udarbejdet velgennemtænkte og holdbare løsninger. Dette understøttes i SMERGY kampagnen ved, at de fleste af EC Networks projektassistenter på projektet er en del af SMERGYs målgruppe, altså mellem 18 og 29 år. 

EC Network har været og er  involveret i andre EU kampagner som foreksempel:European Citizens Climate Cup; European Enterprises Climate Cup; USE Efficiency (Universities for Students and Energy Efficiency); Sustainable Energy Europe Campaign; ManagEnergy

JMA

JMA (Young Friends of the Earth Netherlands eller YFoE NL) blev grundlagt i 1991, og er den unge miljøsammenslutning i Holland. JMA drives af og for unge mellem 12 og 28 år. Det er ungdomsafdelingen af Friends of the Earth Netherlands, men med egen bestyrelse, strategier og planer. JMA sigter efter at nå ud til de unge med positive budskaber og gøre dem opmærksom på den indflydelse, de har på politik, økonomi og miljø.

SenerCon

SEnerCon blev grundlagt i 1992 med det formål at støtte private husholdninger i at øge deres energieffektivitet og spare energi. Siden 2000 har SEnerCon tilbudt gratis web-baserede energiråd til alle. SEnerCons forretningsmodel: Gratis computer/web-baseret rådgivning støttet af kommunerne og regeringen med henblik på at gøre viden om ens eget energiforbrug tilgængeligt for alle.

Den svenske naturfredningsforening

Den svenske naturfredningsforening er en velgørende miljøorganisation som udbreder relevant viden - bl.a. via egne publikationer og pressemateriale. Organisationen kortlægger miljøtrusler, foreslår løsninger, påvirker politikere samt myndigheder, både nationalt og internationalt. De arrangerer yderligere seminarer, debatter og konferencer. Den svenske naturfredningsforening har 203.000 medlemmer. Særligt prioriterede arbejdsområder for organisationen omfatter: klimaændringer, hav og fiskeri, skove, landbrug samt miljømæssige toksiner.