EU's Intelligent Energy Europe program er ikke-teknologisk og yder støtte til projekter, der bidrager til udvikling, implementering, monitorering, formidling og opfølgning af energipolitik og lovgivning.

Programmet skal understøtte EU's målsætninger i energipolitikken, herunder opfyldelsen af energi- og klimapakkens mål for år 2020 om at reducere energiforbruget med 20%, at forøge den vedvarende energis andel af energiforsyningen til 20%, samt at nedbringe drivhusgasudledningen med 20%.

En succeshistorie i 2013

IEE har til hensigt at skabe bedre rammer for en bæredygtig fremtid indenfor  vedvarende energi, energieffektive bygninger, industri, forbrugerprodukter og transport. Man forventer, at Europas konkurrencedygtighed, energibeholdning og innovation vil blive boostet i mange år fremover. Programmet kørte indtil 2013, og involverede alle EU lande samt Norge, Island, Lichtenstein, Kroatien og den tidligere Jugoslaviske republik Makedonien. Programmet har stillet et budget på 730 millioner euro til rådighed til at støtte projekter samt en række europæiske portaler, faciliteter og initiativer. 

Energi Effektiv i 2020

I 2014 blev IEE integreret i Horizon 2020 , som er det største EU forsknings- og innovationsprogram nogensinde med et budget på omkring 600 millarder kr.

Horizon 2020 er opdelt i mange hundrede underprogrammer, opslag og temaer

Læs mere om programmet på Europa Kommissionens hjemmeside