Ungdomsklimaråd

Mange 18 - 29-årige har ikke særlig meget erfaring med husholdning eller den store viden om energibesparende adfærd. Gruppen udgøres af ca. 64 millioner personer på europæisk plan, og det er derfor ikke uvæsentligt at få dem engageret i en energismart dagligdag.

SMERGY-kampagnen har siden oktober 2014 oplyst lige netop denne målgruppe om energismarte vaner, og især SMERGYmeteret er blevet et populært redskab i mange unges hverdag. 

SMERGY har gennem kampagnen erfaret, at de unge i stigende grad er interesseret i at tillægge sig energibesparende vaner. 

I forbindelse med COP21 i Paris, havde vi en række aktiviteter rettet mod de globale klimamål, der fokuserede på unges rolle i det fremtidige energisystem. I forlængelse heraf har vi nu  fokus på at involvere målgruppen i forhold til kommunernes og byernes vigtig rolle i forhold til at nå de globale, men også de lokale, nationale, europæiske og mål på klima- og energiområdet. 

Derfor afholder vi nu ungdomsklimaråd i Aarhus, som giver de unge muligheden for at blive oplyst samt engagere sig som aktive medborgere. En unik mulighed for at blive hørt og gøre en forskel for fremtidens energismarte løsninger.

DAGENS PROGRAM:

Kl. 14.00 - 14.30: Velkomst og introduktion til dagen samt SMERGYkampagnen v. Mette Meilstrup Se slides

Kl. 14.30 - 15.10: Introduktion til Aarhus Kommunes indsats på klima- og energiområdet v. projektleder Thomas Mikkelsen, Klimasekretariatet (inkl. Q/A) Se slides

Kl. 15.10 - 15.50: Introduktion til forskning i unges energiadfærd v. antropolog Mia Kruse Rasmussen, Alexandra Instituttet (inkl. Q/A)

Kl. 15.50 - 16.00: Pause

Kl. 16.00 - 16.30: Debat / idéudvikling og gruppeopdeling af rådets deltagere.

4 grupper ønskes under 2 emner 1) energibesparende tiltag, 2) Aktivering af unge i Aarhus Kommune

Kl. 16.30 - 18.30: Gruppearbejde, inkl. spisning

Kl. 18.30 - 19.50: Præsentationer af de udarbejdede tiltag (inkl. Q/A)

Kl. 19.50 - 20.00: Afrunding - tak for i dag!

 

Rådet bliver afholdt i samarbejde med Aarhus Kommunes Klimasekretariat, som led i udarbejdelsen af den kommende klimaplan. Alle idéer fra dagen vil blive taget i betragtning til klimaplanen.

Referat fra dagen

Du kan læse, hvordan arrangementet forløb samt, vores tanker om det videre arbejde med et blivende ungdomsklimaråd her.

Klimaplan 2016

Center for Miljø og Energi i Aarhus Kommune arbejde lige nu på højtryk for udarbejdelsen af Klimaplan 2016.

Det ambitiøse mål for byen er, at den skal være CO2-neutral i 2030.

En stor del af målet er at sørge for aktivt medborgerskab - både til at nå de opsatte delmål, men også til at udarbejde selve klimaplanen. På Ungdomsklimarådet får unge i alderen 18 - 29 år mulighed for selv at udtænke, hvor og hvordan der skal sættes ind med energibesparelser i deres egen borgergruppes hverdag.

Du kan læse mere om Center for Miljø og Energi samt følge Klimaplanens udvikling her.